CHAOZHOU CHAOAN GUXIANG DONGYI PORCELAIN INDUSTRIAL CO, LTD DELILAI BRANCH OFFICE