CHAOZHOU CHAOAN GUXIANG DONGYI PORCELAIN INDUSTRIAL CO, LTD DELILAI BRANCH OFFICE
Home > News > Content
CHAOZHOU CHAOAN GUXIANG DONGYI PORCELAIN INDUSTRIA

Tel/Fax86-768-6962228

Phone: 86-13828365390 / 13828316680

Email:Delilai@delilaicn.com

Add:Fuzhong Precinct Zone, Guxiang, Chaoan, Chaozhou, Guangdong